6331 Sayılı Kanun

Anayasamızda iş güvenliği ve sağlığı kapsamında birçok düzenleme yapılmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yapılan en son düzenlemelerden bir tanesidir. Anayasamızın 50. Maddesi der ki:

“Hiç kimse yaşına , cinsiyetine gücüne uymayan işlerde görevlendirelemez.”

“Yaşı küçük olanlar , bayanlar , beden veya ruh yetersizliği bulunan insanlar, çalışma kuralları açısından özel olarak korunurlar.”

risk11p 300x240 6331 Sayılı Kanun

İlk iş yasamız 3008 sayılı iş kanunudur. Daha sonra göze çarpan en önemli iş yasalarından biri 1475 sayılı iş kanunudur. 1971 yılında yürürlüğe girmiştir. 1475 sayılı iş kanunu çok sayıda düzenlemeyi içermiştir.  Yakın anayasal tarihimize baktığımızda 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu yürürlükteki yerini aldı. 4857 sayılı kanunun beşinci bölümü kanundan çıkarılıp 6331 sayılı kanunda ilgili yerlere transfer edilmiştir.

   6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 2012 yılında yürürlükteki yerini aldı. 6331 sayılı iş kanunu öncelikli olarak çalışan güvenliği sözünden ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmuştur. Çalışan kimdir veya bu çalışan sınıflarında olan insanlar hangi eğitimlerden ve güvenlik tedbirlerinden yararlanmalıdır gibi sorulara cevap aramıştır. Bu kapsamda iş güvenliği ve sağlığı hangi çalışanlar için geçerlidir tanımlamasına ulaşmış ve kamu, özel kurum ya da sadece bir kişinin çalışabileceği işyerlerindeki tekil kişiler dahi çalışan olarak kabul edilip kapsama alınmıştır. 6331 sayılı kanun , işverenler açısından da çok önemli bir içeriğe sahiptir. Yasa işverenleri çoğu durumdan sorumlu tutmuş , işverenlerin işyerlerine risk değerlendirmesi yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Risk değerlendirme yaparken amaç , çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, oluşabilecek tüm kazaların önceden ortadan kaldırılmasını sağlamak, risklerin önüne geçmek, engelli , genç çalışanları ve bayanları koruyabilmektir. İşverenler tüm kazalardan ve risklerden sorumlu tutulduğundan dolayı, risk analizi yaptırmak zorundadır. Bu kapsamda iki yol seçebilir:

Birinci yol: Bünyeye yani şirket içerisinde çalıştırılmak üzere bir uzman çalıştırabilir. İkinci yol ise tüm hizmetleri dışarıdaki bir kurumdan alabilir. Bu hizmetler İSG kurulu oluşturmak şeklinde olabilir ve işyeri hekimi , işyeri hemşiresi , iş güvenliği mühendisi, ilk yardım uzmanı, yangın eğitmenleri gibi birçok görevliyi kapsamak zorundadır. Bu zorunluluk NACE kodlarına göre bakanlıkça ilgili meslek gruplarında ve çalışan sayısına bağlı olarak ilgili tehlike grubunda belirtilmiştir. Dışarıdan hizmet almak , tüm bu işlemleri yaptırmak gene de işvereni sorumluluktan kurtarmaz. Müfettişler işyerlerini yasanın uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetlerken eksiklikler bulursa , işvereni sorumlu tutacaklardır.

Risk değerlendirmeleri tüm işletmeler için çalışan sayısına veya tehlike sınıfına bakılmaksızın zorunlu kılınmıştır.

Devlet 6331 i çıkarırken işvereni de düşünmüş ve bazı mali destekleri işverenin hizmetine sokmuştur. Bu mali desteklerden içinde bulunduğumuz tarih itibariyle sadece tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinden 10 ve daha az eleman çalıştıran işyerleri yararlanabilmektedir.

risk10p 300x158 6331 Sayılı Kanun

   Çok çok önemli bir dipnot düşmek gerekirse herhangi bir kaza meydana geldiğinde işyerinin bağlı olduğu ilgili kolluk birimine derhal bildirim yapılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili SGK kurumuna bildirim yapmak için ise 3 iş günü süre hakkı verilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirimde bulunmayan işveren veya işyeri hakkında yasal işlemler uygulanacağı kanunda belirtilmiştir.

Kısaca özetlemek gerekirse 6331 iş yaşamına düzenlemeler getirmekte  ve çalışanları güvenlik kapsamına alıp , risksiz ve insan haklarına uygun bir şekilde çalışmalarını sağlamak için çıkarılmıştır.

Tüm herkese bu yasanın yaşam kalitesi katmasını ve hayırlı olmasını diliyoruz.

isg konulu yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Genel Ziyaretçiler

  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu risk analizi
  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu risk değerlendirmesi
Yorum Yapılmamış Yapılmış “6331 Sayılı Kanun”

Yorum Bırak